Vi lever med all denna kraft inom oss och vi har inte ens låtit den väckas..

Rawfood

Rawfood / Råkost är mat som inte har värmts upp till mer än

42 grader, och ingredienserna är vanligtvis råa, obehandlade och ekologiska.

När maten inte värms upp bevaras naturens alla viktiga näringsämnen som till stor del går förlorade när maten kommer i kontakt med eld och värme.

Den råa kosten ger liv och näring i form av enzymer, vitaminer, mineraler, antioxidanter, aminosyror, kostfibrer och fettsyror.

Dessutom innehåller naturens frukt och grönsaker till stor del vatten och syre. Utan detta - inget liv!

Clean Eating kort sagt kan man säga att clean eating betyder mer näring och mindre skräp i maten. En livsstil som innebär att du äter rena råvaror som är fulla av näring som din kropp behöver och med naturliga smaker.

Mat fri från tillsatser, kemikalier och så oprocessad som möjligt.

INGET AV DESSA ÄR NÅGON DIET UTAN EN LIVSSTIL OCH ETT MEDVETET FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL KOST OCH GOD HÄLSA

 • Kroppen
 • Planeten
 • Hållbart

Ayurveda

Ayurveda som betyder kunskap om livet, är en många tusen årig gammal visdom för naturlig hälsa och inre utveckling. Den är beprövad av miljontals människor, och erbjuder många enkla och välgörande lösningar för människor i vår s k moderna tid.

Förståelsen för människors olikheter och unika resurser är en väsentlig tillgång som skiljer Ayurvedan från västerländsk hälso- och sjukvård. När du vet vem du är, blir det lättare att förstå vad du mår bra av.

Ayurveda ger dig nyckeln att förstå dig själv bättre.

Ayurveda är en värdefull gåva till mänskligheten i vår tid. Dess metoder har tillämpats i såväl Indien, Nepal, Tibet, Sri Lanka och Indonesien i mer än 4.000 år f Kr. Det handlar om naturens egen visdom, som alltid funnits mer eller mindre tillgänglig.

Kunskapen har vidare befodrats i muntlig tradition långt innan någon försökte förmedla kunskap i skriven form, och så sker än idag.

Att Ayurveda överlevt genom tiderna visar en del av dess helhet, kvalitet och styrka. Idag kommer den allt fler till del här i västvärlden genom det ökade behovet av och intresset för kompletterande, naturliga metoder.

Ur Skapa din hälsa med Ayurveda, insikter för livet

av Maivor Stigengreen


 • Vata: 

  står för luft, rymd, rörelse, vind, kreativitet, fantasi.

  Kontrollerar alla rörelser: hjärtverksamhet, cirkulation, tarmrörelser, muskelrörelser, tankeprocess.

  Personer där Vata dominerar i konstitutionen är av naturen livliga, entusiastiska, flexibla, snabba, fantasifulla, ombytliga, oförutsägbara, impulsiva och kreativa.

  Det är så luftelementet uttrycker sig.

 • Pitta: 

  är eld elementet och står för hetta, förbränning, aktivitet, energi.

  Kontrollerar ämnesomsättningen, transformation och matsmältning. Det är Pitta som ansvarar för att till exempel en matbit omvandlas till näringsämnen som kan tas upp av kroppen.

  Personer där Pitta dominerar i konstitutionen är av naturen företagsamma, ambitiösa, intensiva, målmedvetna, effektiva, logiska, analytiska och viljestarka.

  Det är så eldelementet uttrycker sig.

 • Kapha: 

  står för vatten och jord, tillsammans blir detta lera, vilket gör Kapha till ett tyngre element som delvis står för stabilitet och trygghet.

  Kapha ansvarar för stabiliteten. Kapha-doshan har sammanfogande och sammanhållande egenskaper som skapar en stabil och stadig struktur i kropp och sinne.

  Personer där kapha dominerar i konstitutionen är av naturen lugna, stabila, eftertänksamma, tålmodiga, lite sävliga, medkännande, tillmötesgående och undfallande.

  Det är så vattenelementet uttrycker sig.

 • Prana: Livsenergi/Livsglädje
 • Dharma: Livsväg/Livsuppgift. Att leva enligt sitt Dharma innebär att du trivs med det du gör, oavsett vad det är, och du känner att det har en betydelse sett i ett större sammanhang. Har du redan kommit underfund med vilken uppgift du har här på jorden? I annat fall är det dags att börja söka nu - det är aldrig för sent! 
 • Ojas: Livselexir
 • Yoga: En livsstil, levnadssätt och förhållningssätt - inte bara ett utövande av positioner/asanas

Självläkning

Vi är mer uppkopplade än någonsin och samtidigt har vi inte varit mer bortkopplade. Vi är frånkopplade, svävande i en dimma och skulle mer än någonsin bara behöva vara barfota i gräset.

 • Celler
 • Tanken
 • Andas
 • Omgivning
 • Jordning
 • Närvaro
 • Medvetenhet
 • Vänlighet
 • Respekt
 • Kärlek
 • Kroppskontakt
 • Självinsikt
 • Självkänsla
 • Naturnära
 • Drick vatten
 • Näringsrik mat

© 2018 skapad och redigerad av Emma Bothin Svenring