Det som känns lätt - är rätt.. Affirmera mera!

02.03.2018

-Affirmation betyder att du tänker tankar, säger ord som att det redan händer, sätter upp bilder på händelser eller situationer som du vill ska hända... 

Svara på frågorna nedan och fokusera på det ärliga svaren från ditt hjärta!

Sluta fokusera på INTE och OMÖJLIGT.. Börja tänk och säg att det du önskar redan händer - det är att affirmera.


Vad gör dig lycklig...?

Vad gör att du känner fjärilar i magen...?

Vad gör att du känner lugn och frid...?

Vad gör dig sprallig...?

Vad vill du uppnå...?

Hur börjar du dagen...tanke, syssla...?

Vad vill du omge dig med..

Vad är det som EGENTLIGEN betyder något...vad är EGENTLIGEN viktigt...?

Vem VILL du vara...?

-Du har kraften, förmågan och potentialen att själv välja! För det är det vi gör varje dag..Vi väljer och gör val hela tiden!

Så börja gör DINA EGNA medvetna val - "Det som känns lätt är oftast rätt".


EMMA